top of page

Om Sølja

Folkedanslaget Sølja ble stiftet den 4.10.1974. Medlemstallet har vært på opptil 100 medlemmer. De siste årene har det vært mellom 40 og 50 medlemmer. Men vi vil gjerne ha MANGE FLERE!

 

Sølja har som hovedoppgave å fremme forståelse og interesse for folkedans (sangdans, turdans, bygdedans, gammeldans), folkeviser/folkemusikk og bygdebunader, og å skape et miljø med dette som grunnlag. Laget har vært medlem av Noregs Ungdomslag (NU) fra 1975.

Selv om dansen er den viktigste aktiviteten, har det vært naturlig for laget å arbeide for økt bruk av bunad som festplagg. Ei prosjektgruppe i laget har rekonstruert en ny kvinnebunad fra Hedemarken.

Sølja har et variert danserepertoar og tar gjerne på seg danseoppdrag i distriktet. Hovedlaget har turdans, gammeldans og sangdans på programmet mens "kontradansgruppa" danser i gammel storgardstradisjon fra Hedmarken. Barnelaget danser turdanser og sangleiker.

Folkedanslaget Sølja har høstet internasjonal erfaring gjennom besøk og deltakelse på folkedansfestivaler i Island, Sverige, Finland, Danmark, Færøyene, Åland, Litauen, Belgia, Skottland, Grønland, USA og Canada.

Styresammensetning 2024:

Arnfinn Nes (leder)

Anne Solli (sekretær)

Jan Schrøder (nestleder)

Anne Helga Melting (kasserer)

Anne Marie Stenmark (styremedlem)

Søljas lover

Her finner du Søljas lover i pdf-format.
Siste revisjon: 2023. Lovene omfatter:

  • Søljaloven

  • Statutter for Søljaplatten

  • Retningslinjer for Programkomiteen

bottom of page