top of page

Om Sølja

Folkedanslaget Sølja ble stiftet den 4.10.1974. Medlemstallet har i gjennomsnitt ligget på mellom 80 og 100 medlemmer. De siste årene har det vært mellom 40 og 50 medlemmer. Men vi vil gjerne ha MANGE FLERE!

 

Sølja har som hovedoppgave å fremme forståelse og interesse for folkedans (sangdans, turdans, bygdedans, gammeldans), folkeviser/folkemusikk og bygdebunader, og å skape et miljø med dette som grunnlag. Laget har vært medlem av Noregs Ungdomslag (NU) fra 1975.

Selv om dansen er den viktigste aktiviteten, har det vært naturlig for laget å arbeide for økt bruk av bunad som festplagg. Ei prosjektgruppe i laget har rekonstruert en ny kvinnebunad fra Hedemarken.

Sølja har et variert danserepertoar og tar gjerne på seg danseoppdrag i distriktet. Hovedlaget har turdans, gammeldans og sangdans på programmet mens "kontradansgruppa" danser i gammel storgardstradisjon fra Hedemarken. Barnelaget danser turdanser og sangleiker.

Folkedanslaget Sølja har høstet internasjonal erfaring gjennom besøk og deltakelse på folkedansfestivaler i Island, Sverige, Finland, Danmark, Litauen, Belgia, Skottland, Grønland, USA og Canada.

Styresammensetning 2023:

Arnfinn Nes (leder)

Anne Solli (sekretær)

Jan Schrøder (nestleder)

Ola Pettersen (kasserer)

Anne Marie Stenmark (styremedlem)

Søljas lover

Her finner du Søljas lover i pdf-format.
Siste revisjon: 2023. Lovene omfatter:

  • Søljaloven

  • Statutter for Søljaplatten

  • Retningslinjer for Programkomiteen

bottom of page